Tuýp đo khí Draeger DT Phosphine 0.1/b in Acetylene (10)

  Đặc biệt hữu ích trong các ngành công nghiệp sử dụng Acetylene, chẳng hạn như cắt kim loại và hàn. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong các quy trình công nghiệp và công việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  Mã: 1151 Danh mục:
  .
  .
  .
  .