Tuýp đo khí Draeger DT Phenol 1/b (10)

  Sản phẩm đặc biệt quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất hóa chất, công nghiệp dược phẩm và chế biến gỗ. Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát chất lượng không khí và môi trường trong các quy trình sản xuất và làm việc hàng ngày. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của con người và tuân thủ các quy định về an toàn môi trường.

  Mã: 1154 Danh mục:
  .
  .
  .
  .