Tuýp đo khí Draeger DT Hydrogen Sulfide 2%/a (10)

  Draeger DT Methylene Chloride 20/a (10) là một sản phẩm đột phá trong công nghệ đo khí, mang đến khả năng đo chính xác nồng độ Methylene Chloride (MeCl2) trong môi trường công việc.

  Mã: 1109 Danh mục:
  .
  .
  .
  .