Draeger UCF FireCore

  Camera quét ảnh nhiệt rảnh tay Draeger UCF FireCore mang lại cho bạn khả năng quan sát rõ ràng về môi trường xung quanh ngay lập tức ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Điều này giúp bạn định hướng bản thân một cách nhanh chóng và an toàn hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của bạn về tình huống.

  Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .