Camera nhiệt Draeger UCF 7000

  Dễ dàng cầm tay được hỗ trợ tối ưu hoá hiển thị hình ảnh từ camera sử dụng trong môi trường tăng an toàn (UL Class 1 Division 2) và ở mức cao nhất cho an toàn và tin cậy cho những nơi dễ dàng xảy ra nổ trong điều kiện thường.

  Mã: 1024 Danh mục:
  .
  .
  .
  .