Draeger Testor 2500/3500

  Bộ Testor 2100 và 3100 được sử dụng để kiểm tra nhanh cho thiết bị bảo vệ cá nhân theo tiêu chuẩn EN 136:1998, EN 137:2006, vfdb 0804

  Mã: 1425 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .