Draeger PSS BG 4 plus

  Thiết bị thở tuần hoàn kín thời gian sử dụng lên đến 4 giờ ứng dụng cho những nhiệm vụ cần nhiều thời gian nơi mà bộ thiết bị thở thông thường không thể đáp ứng được.

  Mã: 1427 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .