Tuýp đo khí Draeger Draeger Pac 5500 CO Global

  Draeger Pac 5500 CO Global là một đầu dò khí CO chất lượng cao, đáng tin cậy và phổ biến trên toàn cầu.

  Mã: 1090 Danh mục:
  .
  .
  .
  .