Draeger Pac 5500 CO

  Draeger Pac 5500 CO – Thiết bị bảo hộ cá nhân chất lượng cao, phát hiện và đo nồng độ Carbon Monoxide, lý tưởng cho công nghiệp và môi trường làm việc nguy hiểm.

  Mã: 1375 Danh mục:
  .
  .
  .
  .