Thiết bị phát hiện khí Oxi Draeger Pac 3500 O2

  Draeger Pac 3500 O2 là một công cụ đáng tin cậy cho việc phát hiện và kiểm soát khí Oxy, giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe.

  Mã: 1377 Danh mục:
  .
  .
  .
  .