Thiết bị phát hiện khí CO Draeger Pac 3500

  Draeger Pac 3500 CO là một thiết bị phát hiện khí Carbon Monoxide (CO) đáng tin cậy và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp để giảm thiểu nguy cơ và bảo vệ sức khỏe của công nhân.

  Mã: 1381 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .