Động cơ Servo dòng Kollmorgen Goldline®

  • Hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng liên quan đến khả năng tăng tốc/giảm tốc nhanh
  • Tải phù hợp hoặc sự không phù hợp quán tính lớn.
  • Phù hợp động cơ này có sẵn cho điện áp đường dây 230 và 400/480 VAC.
  .
  .
  .
  .