Đăng ký và tài khoản

Khi đăng ký tài khoản trên website, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào dưới tên tài khoản của bạn đều là trách nhiệm của bạn.

Sử dụng trang web

Bạn chỉ có quyền sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm các điều khoản này. Bạn không được phép sử dụng web để phát tán, lưu trữ hoặc truyền bá thông tin pháp lý, vi phạm bản quyền, quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân của người khác.

Nội dung

Tất cả nội dung trên website (bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, âm thanh, video và phần mềm) đều là tài sản của Lê Thương hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung đều được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Việc cung cấp liên kết này không có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chất lượng của các trang web đó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm khi truy cập và sử dụng các trang web của bên thứ ba.

Giới hạn trách nhiệm

Lê Thương không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn, giảm chất lượng hoặc không khả dụng của website hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào do người dùng đăng tải lên trang web.

Thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ

Lê Thương có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi có thay đổi trong các Điều Khoản này sẽ coi như bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra các Điều Khoản này để cập nhật thông tin mới nhất.

Phân giải tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng web hoặc các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam và phải được đưa ra toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến website hoặc các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email: info@lethuongco.com.vn.