Đầu dò lửa Draeger Flame 5000

    Đầu Dò Lửa Draeger Flame 5000 với công nghệ xử lí hình ảnh số hiện đại, đem tới sự chính xác trong việc phát hiện các đám lửa.

    .
    .
    .
    .