Đầu dò lửa Draeger Flame 2350 UV/IR

    Đầu Dò Lửa Draeger Flame 2350 được tích hợp cả 2 cảm biến UV và IR, chuyên dùng để phát hiện các ngọn lửa gốc Hydrocarbon. Sự kết hợp này đem lại sự bảo vệ tốt hơn và sẽ ít gặp phải báo động giả.

    .
    .
    .
    .