Đầu dò khí Draeger Polytron 3000

  Đầu dò khí Dräger Polytron 3000 là thiết bị phát hiện và cảnh báo khí liên tục, có thể phát hiện được hơn 60 loại khí khác nhau trong không khí. Dräger Polytron 3000 là một phần của dòng đầu dò khí thế hệ mới, được cải tiến phát triển dạng modul. Tín hiệu chuẩn 4 – 20mA

  Các khí đo và thang đo theo tùy chọn của khách hàng: O2, NH3, Cl2, H2S, HCl, SO2, H2O2, …

  .
  .
  .
  .