Đầu dò khí cháy Draeger PointGard 2200

    Đầu Dò Khí Dễ Cháy Dräger PointGard 2200 là dòng đầu dò chuyên dùng để phát hiện và cảnh báo các loại khí và hơi dể cháy. Sử dụng cảm biến hạt xúc tác thế hệ mới nhất của Dräger, ngoài ra Dräger PointGard 2200 còn được tích hợp chung với đèn và còi báo đem lại sự tiện lợi và tính di động.

    .
    .
    .
    .