Dự án thiết bị công nghiệp công ty TNHH B. Braum

 

Lắp đặt hệ thống đường ống phủ PTFE tại công ty TNHH B Braum

Văn phòng dự án thiết bị công nghiệp của công ty TNHH B Braun Việt Nam

Lắp đặt hộp giảm tốc tại công ty TNHH B Braum