Tuýp đo khí Draeger Carbon Tetrachloride 1/a

  Draeger Carbon Tetrachloride 1/a là một đầu dò khí độc đáo, phục vụ cho việc đo và giám sát nồng độ khí carbon tetrachloride trong không khí.

  Mã: 1094 Danh mục:
  .
  .
  .
  .