Cảm biến đo khí tự xúc tác

  Sử dụng đo các khí cháy nổ theo 2 thang đo: %LEL và %Vol CH4. Loại sensor kinh tế này thích hợp cho các ứng dụng đo khí cháy nổ thông thường.

  Mã: 1019 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .