Browning Standard Duty Center Pull Take Up Frame: 3 Inches Travel

  Căng và điều chỉnh băng tải và chuỗi trong các ứng dụng công nghiệp. Thiết kế chắc chắn và khả năng kiểm soát chính xác đảm bảo hoạt động mượt mà và đáng tin cậy.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .