Bơm lấy mẫu tự động Draeger X-act 5000

  • Cách thức bơm mới
  • Dễ dàng vận hành
  • Tự động chuyển đổi đơn vị, thông số bằng cách scan mã vạch barcode
  Mã: 1395 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .