Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển là bộ phận trung tâm của hệ thống phát hiện khí. Đây là nơi truyền đi tất cả các thông tin. Bộ điều khiển phân tích tín hiệu từ bộ truyền phát rồi kích hoạt cảnh báo cũng như các biện pháp ứng phó khác nếu cần. Hệ thống giám sát khí của chúng tôi thiết lập nên những tiêu chuẩn mới về độ tin cậy và thân thiện với người dùng.

.
.
.
.