Bình ngăn tia lửa KSFLD

  • Thiết bị chống cháy kích nổ nội tuyến KSFL kiểu mẫu được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo API 2000
  • Mã thông số kỹ thuật tiêu chuẩn Anh BS7244 và EN 12874 / ISO 16852
  • Các thiết bị là thiết bị thụ động không có bộ phận chuyển động
  • Các thiết bị chống cháy kích nổ KSFL cung cấp sự bảo vệ chống lại sự lan truyền ngọn lửa trong các hệ thống đường ống
  • Chúng cũng được thiết kế để bảo vệ chống cháy liên tục chống lại ngọn lửa 316LSS trong một thời gian cụ thể.
  .
  .
  .
  .