Bình ngăn tia lửa KSFD

  • Thiết bị chống cháy kích nổ nội tuyến KSFD mẫu được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo API 2000
  • Mã thông số kỹ thuật tiêu chuẩn Anh BS7244 và EN 12874 / ISO 16852
  • Thiết bị chặn lửa kích nổ KSFD cung cấp bảo vệ chống lan truyền ngọn lửa trong các hệ thống đường ống
  .
  .
  .
  .